Navigatie: Betekenissen: A-L - M-Z
Alfabetisch overzicht van alle behandelde namen en hun verwanten
Betekenissen: Naam uitgelicht en uitgelegd
Het nieuwste blogje

Homepage
Inleiding en tips
Namentabellen
A B/C D/E F/G H/I J K/L M N/O/P/Q R S T/U/V W/X/Y/Z
Resultaten onderzoek populariteit namen laatste 2 jaar
Uitgebreid overzicht Top 200 met spellingen samengeteld Top 200 met spellingen apart Vroeger bekender dan nu
Onbekende namen
Erg weinig voorkomende namen Weinig voorkomende namen
Inspiratie opdoen bij de Belgen
Over deze site en contact Volg Voornamenboek op Twitter
Interessante links

Informatie over de naam: Jordan

De rivier de Jordaan nu

Soort: jongensnaam en ook wel meisjesnaam

Taal: Engels

Betekenis: de dalende, afdalende

Uitleg: De Engelse naam Jordan is in het Nederlands Jordaan, de naam van een rivier uit de bijbel. Jezus is volgens de bijbel in de Jordaan gedoopt. In het oorspronkelijke Hebreeuws is de naam Yarden: dalend, afdalend. Semitische namen gaan altijd terug op een werkwoord; het werkwoord dat aan deze naam ten grondslag ligt is yarad: neerdalen, dalen, afdalen, naar beneden gaan/komen. Zowel in het Hebreeuws als in het Engels en het Nederlands is de riviernaam een persoonsnaam geworden. De naam Jordanus is in Nederland lange tijd weinig in gebruik geweest; tot de vormen Jordan en Jorden weer in kwamen. Het voorkomen van de achternaam Jordaan en ook Jordans (zoon van Jordaan/Jordan) wijst er echter op dat enkele eeuwen geleden de naam ook gedragen werd.

In de 5e eeuw kwam de naam Iordanes al in onze streken voor. In deze tijd waren de namen die hier gedragen werden nog uitsluitend Germaans. Daarom moet er ook een Germaanse uitleg voor de naam zijn; gedacht kan worden aan het Oud-Noorse woordje jord: aarde, maar dat is heel onzeker. Na de kruistochten werd de naam vooral gedragen omdat aan de rivier waar Jezus in werd gedoopt werd gedacht. Ook de nu voorkomende naam Jordan/Jorden heeft met zekerheid met de rivier te maken en niet met de oude Germaanse naam.

In mijn onderzoek augustus 2011 t/m juli 2013 rond plaats: Als jongensnaam rond plaats 350. Als meisjesnaam buiten de top 500. Ze komt in 3x voor in dit onderzoek.

Uitspraak: De Engelse uitspraak is ongeveer DJOOR-dn (o als met een klank als in spoor, a met een klank als in de). In Nederland wordt vaak gewoon JOR-dan gezegd (o als in hor, a als in dan).

Andere schrijfwijzen: Op grond van de Engelse uitspraak kan Jorden een spellingsvariant zijn. Verder heb ik Yordan en Jordann gezien.

Verwante namen: Weinig bekende, wel een aantal minder vaak voorkomende verwante namen, bijvoorbeeld: Jordin, Jarden, Jordao en Jordana, Joortje, Yordanka, Yardena(h) (een Hebreeuwse vorm) en Yarda. Een naam als Jordy is niet verwant.

(Bron betekenis: www.biblestudytools.com en Woordenboek van Voornamen, J. van der Schaar, Engels-Oud-Noorse woordenlijst).

Naar boven


© Joyce van der Ent, 30 juni 2012
(Hopelijk ten overvloede: © betekent dat je niet zonder toestemming namen of tekst van deze site over mag nemen op je eigen site of cd-rom of iets dergelijks!)